บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง ดียังไง

การสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก ก่อให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคถุงลมโป่งพอง เป็นต้น องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่มวนถึง 8 ล้านคนต่อปี นั้นทำให้เกิดบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งมาเป็นทางเลือก สำหรับคนรักสุขภาพ

ในปัจจุบัน มีทางเลือกสำหรับผู้สูบบุหรี่ในการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้น นั่นคือ การเปลี่ยนจากบุหรี่มวนเป็นบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง เพราะบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตไอระเหยจากน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยสารนิโคติน สารให้ความหวาน และสารแต่งกลิ่นต่างๆ   ในบทความนี้จะมากล่าวถึงเรื่องดังกล่าวให้ถ่องแท้ อ่านจบแล้วเปลี่ยนสไตล์การสูบบุหรี่ได้เลย 

สูบบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งยังไง ให้ปลอดภัย 100%

ขออธิบายเพิ่มเติมว่าบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเติมน้ำยาหรือชาร์จแบตเตอรี่ ซึ่งสะดวกและได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งก็ยังคงมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเช่นเดียวกับบุหรี่ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ดังนั้นจึงควรสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งอย่างปลอดภัย ดังนี้ 

 1. เลือกบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งที่มีคุณภาพ 

การเลือกบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งอย่างปลอดภัย เพราะบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งที่มีคุณภาพจะมีมาตรฐานการผลิตที่ดี และใช้วัสดุที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ นอกจากนี้ บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็มักจะมีคุณภาพที่ดีกว่าบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งจากแบรนด์ที่ไม่มีชื่อหรือไม่ได้รับมาตรฐาน

ในการเลือกบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งที่มีคุณภาพ ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • แบรนด์และแหล่งที่มา ควรเลือกบุหรี่ไฟฟ้าจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • คุณสมบัติและมาตรฐาน ควรตรวจสอบคุณสมบัติและมาตรฐานของบุหรี่ไฟฟ้าให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัย
 • ส่วนผสมของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ควรตรวจสอบส่วนผสมของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนผสมของสารอันตราย เช่น นิโคติน สารหนู ฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ควรสังเกตฉลากและบรรจุภัณฑ์ของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างรอบคอบ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและมาตรฐานของบุหรี่ไฟฟ้าให้แน่ใจ นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าที่มีฉลากไม่ชัดเจนหรือไม่มีฉลาก

 1. สูบบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งอย่างเหมาะสม 

การสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งอย่างเหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งอย่างปลอดภัย เพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้ได้รับสารอันตรายเข้าสู่ร่างกายมากเกินไป และลดความเสี่ยงจากการเกิดอันตรายอื่นๆ ตามมา ในการสูบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งอย่างเหมาะสม ควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ปริมาณนิโคติน

ปริมาณนิโคตินในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีให้เลือกหลายระดับ ดังนั้นควรเลือกปริมาณนิโคตินให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง หากเป็นมือใหม่ควรเริ่มต้นด้วยปริมาณนิโคตินที่ต่ำก่อน จากนั้นค่อยๆ เพิ่มปริมาณนิโคตินขึ้นตามต้องการ สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ทั่วไปมาก่อน ควรเลือกปริมาณนิโคตินที่ใกล้เคียงกับปริมาณนิโคตินในบุหรี่ที่สูบกึ่งก่อน จากนั้นค่อยๆ ลดปริมาณนิโคตินลงเมื่อร่างกายปรับตัวได้

 • จำนวนครั้งในการสูบ

ไม่ควรสูบบุหรี่ไฟฟ้าบ่อยเกินไป เพราะอาจทำให้ได้รับสารอันตรายเข้าสู่ร่างกายมากเกินไป ควรสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพียงวันละ 2-3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 10 ครั้ง และไม่ควรสูบบุหรี่ไฟฟ้าติดต่อกันนานเกิน 1 นาที หากสูบบุหรี่ไฟฟ้าบ่อยเกินไป อาจทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น เวียนหัว คลื่นไส้ หายใจลำบาก เป็นต้น

 • ระยะเวลาในการสูบ

ไม่ควรสูบบุหรี่ไฟฟ้าติดต่อกันนานเกินไป เพราะอาจทำให้รู้สึกเวียนหัว คลื่นไส้ หรือหายใจลำบาก ควรสูบบุหรี่ไฟฟ้าครั้งละประมาณ 3-5 วินาที และพักหายใจระหว่างการสูบ 

 • สถานที่ในการสูบ

ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่ห้ามสูบ เช่น โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานที่ราชการ เป็นต้น เพราะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อื่นได้

 • วิธีการสูบ

ควรสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างช้าๆ และนุ่มนวล เพื่อไม่ให้เกิดการระคายเคืองต่อปอด หากสูบบุหรี่ไฟฟ้าเร็วเกินไป อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อปอด เช่น ไอ เจ็บคอ เป็นต้น

 • การดูแลรักษาบุหรี่ไฟฟ้า

ควรเก็บบุหรี่ไฟฟ้าให้พ้นมือเด็กและเยาวชน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำ หากบุหรี่ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ควรทิ้งบุหรี่ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี

 • การสังเกตอาการผิดปกติ

ควรสังเกตอาการผิดปกติของตนเองขณะสูบบุหรี่ไฟฟ้า เช่น อาการไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก เป็นต้น หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดสูบบุหรี่ไฟฟ้าและไปพบแพทย์

 1. ทิ้งบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งอย่างถูกวิธี 

การทิ้งบุหรี่ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี หมายถึงการทิ้งบุหรี่ไฟฟ้าโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและผู้อื่น โดยสามารถทำได้ดังนี้

 • ถอดแบตเตอรี่ออก

บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งส่วนใหญ่จะมีแบตเตอรี่ในตัว ดังนั้นจึงควรถอดแบตเตอรี่ออกก่อนทิ้ง เพื่อป้องกันการลัดวงจรและเกิดไฟไหม้

 • แยกชิ้นส่วนออกจากกัน

ควรแยกชิ้นส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าออกจากกัน เช่น หัวพอต แบตเตอรี่ เป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนต่างๆ ปนเปื้อนกัน

 • ทิ้งชิ้นส่วนต่างๆ แยกกัน

ควรทิ้งชิ้นส่วนต่างๆ ของบุหรี่ไฟฟ้าแยกกัน โดยนำแบตเตอรี่ไปทิ้งในถังขยะรีไซเคิล และนำชิ้นส่วนอื่นๆ ไปทิ้งในถังขยะทั่วไป

 • ทิ้งในถังขยะรีไซเคิล

หากมีถังขยะรีไซเคิลแยกสำหรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ ควรทิ้งบุหรี่ไฟฟ้าในถังขยะรีไซเคิล เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

 • หลีกเลี่ยงการทิ้งลงแม่น้ำหรือทะเล

ไม่ควรทิ้งบุหรี่ไฟฟ้าลงแม่น้ำหรือทะเล เพราะอาจก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การทิ้งบุหรี่ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแล้ว ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถทิ้งบุหรี่ไฟฟ้าได้ที่จุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล อบต. เป็นต้น

สรุปแล้วบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง ดีกว่าบุหรี่มวนอย่างไร ?

บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งมีข้อดีหลายประการ เมื่อเทียบกับบุหรี่มวน ดังนี้

 • สะดวกและพกพาง่าย บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา จึงพกพาได้ง่ายกว่าบุหรี่มวน และไม่จำเป็นต้องเติมน้ำยาหรือชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆ
 • ปลอดภัยกว่า บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งไม่มีกระบวนการเผาไหม้ จึงช่วยลดการปล่อยสารอันตราย เช่น ทาร์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน เป็นต้น ซึ่งสารเหล่านี้เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
 • ช่วยเลิกบุหรี่ได้ บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งสามารถช่วยเลิกบุหรี่ได้ โดยช่วยให้ผู้สูบบุหรี่ได้รับนิโคตินในระดับที่เพียงพอโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งก็ยังมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอยู่บ้าง เช่น อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อปอด เช่น ไอ เจ็บคอ เป็นต้น ดังนั้นจึงควรสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งอย่างปลอดภัย โดยปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น

เราเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งและบุหรี่มวน ดังตารางข้างล่างนี้ 

คุณสมบัติบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งบุหรี่มวน
ความสะดวกสะดวกในการพกพา ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำยาหรือชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆสะดวกในการพกพา 
ความปลอดภัยปลอดภัยกว่าเพราะมีกระบวนการเผาไหม้น้อยกว่ามีสารอันตราย เช่น ทาร์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
การเลิกบุหรี่ช่วยเลิกบุหรี่ได้ โดยช่วยให้ผู้สุบบุหรี่ได้รับนิโคตินในระดับที่เพียงพอโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายจ่อสุขภาพอาจทำให้ติดบุหรี่ไฟฟ้าแทน

กล่าวโดยสรุปแล้ว บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งมีข้อดีหลายประการ เมื่อเทียบกับบุหรี่มวน แต่ก็ยังไม่ควรสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งหากไม่มีความจำเป็น เพราะอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ 

C9Shop เรามีบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งหลากหลายแบรนด์ หลากหลายรสชาติ ให้คุณเลือกสรร รับรองว่าคุณจะพบบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งที่ตรงใจคุณอย่างแน่นอน มาเปลี่ยนสไตล์การสูบบุหรี่มวนของคุณด้วยบุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้วทิ้งจาก C9Shop ได้แล้ววันนี้!