บุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 ซื้อที่ไหนดี

ในปัจจุบัน บุหรี่ไฟฟ้าได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงในการสูบบุหรี่มวนแบบดั้งเดิม บุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า หรือผู้ที่อยากเลิกบุหรี่ เนื่องจากราคาประหยัด เหมาะสำหรับผู้ที่งบน้อย

ในการเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่จะกล่าวต่อ เพื่อให้ได้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีคุณภาพดี และคุ้มค่ากับราคา 

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท มีดังนี้  

 1. ประเภทของบุหรี่ไฟฟ้า 

ประเภทของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท เนื่องจากประเภทของบุหรี่ไฟฟ้าจะส่งผลต่อการใช้งาน คุณสมบัติ และราคาของบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบันมีหลากหลายประเภท แบ่งออกได้เป็นประเภทหลักๆ ดังนี้

 • พอดบุหรี่ไฟฟ้า (Pod System) เป็นประเภทบุหรี่ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากใช้งานง่าย พกพาสะดวก และราคาไม่แพง
 • Modบุหรี่ไฟฟ้า (Mod) เป็นประเภทบุหรี่ไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่าพอดบุหรี่ไฟฟ้า มักใช้กับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินสูง
 • อะตอมบุหรี่ไฟฟ้า (Atomizer) เป็นประเภทบุหรี่ไฟฟ้าที่ประกอบไปด้วยตัวเครื่องและหัวอะตอม สามารถเลือกหัวอะตอมได้ตามความต้องการ

บุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทพอดบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากพอดบุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก และราคาไม่แพง เหมาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า หรือผู้ที่อยากเลิกบุหรี่ ทั้งนี้ในการเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท ควรพิจารณาประเภทของบุหรี่ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานของตนเอง ดังนี้

 • หากต้องการบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้งานง่าย พกพาสะดวก ราคาไม่แพง เหมาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า หรือผู้ที่อยากเลิกบุหรี่ ควรเลือกพอดบุหรี่ไฟฟ้า
 • หากต้องการบุหรี่ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟสูง เหมาะกับผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำ หรือต้องการฟีลการสูบที่เข้มข้น ควรเลือก Modบุหรี่ไฟฟ้า
 • หากต้องการบุหรี่ไฟฟ้าที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ ควรเลือกอะตอมบุหรี่ไฟฟ้า

นอกจากนี้ ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของบุหรี่ไฟฟ้าแต่ละประเภท เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละประเภท และเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด 

 1. ขนาดและน้ำหนัก 

ขนาดและน้ำหนักเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท เนื่องจากขนาดและน้ำหนักของบุหรี่ไฟฟ้าจะส่งผลต่อความสะดวกในการพกพาและใช้งาน โดยทั่วไปแล้วบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา พกพาสะดวก เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าประเภทพอดบุหรี่ไฟฟ้า เป็นประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มนี้

ทั้งนี้ในการเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท ควรพิจารณาขนาดและน้ำหนักของบุหรี่ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานของตนเอง ดังนี้

 • หากต้องการบุหรี่ไฟฟ้าที่พกพาสะดวก เหมาะกับผู้ที่ต้องเดินทางบ่อย หรือต้องการสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้ทุกที่ ควรเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
 • หากต้องการบุหรี่ไฟฟ้าที่มีฟีลการสูบที่เข้มข้น เหมาะกับผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำ ควรเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่มีขนาดและน้ำหนักปานกลาง

นอกจากนี้แล้ว ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและน้ำหนักของบุหรี่ไฟฟ้าแต่ละรุ่น เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละรุ่น และเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด และต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท ที่มีขนาดและน้ำหนักที่แตกต่างกัน

 • บุหรี่ไฟฟ้าพอดบุหรี่ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด เช่น Smok Nord 2, Relx Infinity, Voopoo Vinci
 • บุหรี่ไฟฟ้าพอดบุหรี่ไฟฟ้าขนาดกลาง เช่น Smok Novo 4, Voopoo Drag X, Geekvape Aegis Boost 

เลือกได้ตามใจชอบเลย หรือจะซื้อนอกเหนือจากที่แนะนำไปก็ย่อมได้เช่นกัน 

 1. แบตเตอรี่  

แบตเตอรี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท เนื่องจากแบตเตอรี่เป็นส่วนสำคัญในการจ่ายไฟให้กับบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้แล้วบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท ส่วนใหญ่จะมีแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง แบตเตอรี่จะมีหน่วยเป็น mAh (Milliampere-hour) ซึ่งบ่งบอกถึงปริมาณพลังงานที่แบตเตอรี่สามารถเก็บได้ 

รวมไปถึงในการเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท ควรพิจารณาความจุของแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานของตนเอง ดังนี้

 • หากต้องการบุหรี่ไฟฟ้าที่สามารถสูบได้นาน ควรเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ความจุสูง
 • หากต้องการบุหรี่ไฟฟ้าที่พกพาสะดวก ควรเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ความจุปานกลาง

นอกจากนี้ ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความจุของแบตเตอรี่บุหรี่ไฟฟ้าแต่ละรุ่น เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละรุ่น และเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท ที่มีแบตเตอรี่ความจุที่แตกต่างกัน

 • บุหรี่ไฟฟ้าพอดบุหรี่ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ความจุสูง เช่น Smok Nord 2 (1500mAh), Relx Infinity (1000mAh), Voopoo Vinci (1500mAh)
 • บุหรี่ไฟฟ้าพอดบุหรี่ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ความจุปานกลาง เช่น Smok Novo 4 (800mAh), Voopoo Drag X (1500mAh), Geekvape Aegis Boost (1500mAh)

ทั้งนี้ การเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท ควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น ประเภทของบุหรี่ไฟฟ้า ขนาดและน้ำหนัก หัวพอด และราคา เพื่อให้ได้บุหรี่ไฟฟ้าที่ตรงตามความต้องการและคุ้มค่ากับราคามากที่สุด เราก็มีข้อควรระวังในการเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาฝาก ก็คือควรเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าจากร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ได้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีคุณภาพดี และได้รับการรับประกันจากร้าน และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าก่อนเลือกซื้อ เพื่อให้เข้าใจถึงการใช้งานของบุหรี่ไฟฟ้า และความปลอดภัยในการใช้งาน

ทั้งนี้หากต้องการบุหรี่ไฟฟ้าที่คุ้มค่ากับราคา ควรเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ความจุปานกลาง มีขนาดและน้ำหนักที่พกพาสะดวก และใช้งานง่าย หรือถ้าหากต้องการบุหรี่ไฟฟ้าที่มีฟีลการสูบที่เข้มข้น ควรเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ความจุสูง และหัวพอดที่มีกำลังวัตต์สูง และหากว่าต้องการบุหรี่ไฟฟ้าที่มีดีไซน์สวยๆ ควรเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่มีดีไซน์ที่ชอบ 

 1. หัวพอด

หัวพอดเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาทแน่นอน เนื่องจากหัวพอดเป็นส่วนที่ใช้บรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า และส่งผลต่อฟีลการสูบและรสชาติของบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้บุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท ส่วนใหญ่จะใช้หัวพอดที่เป็นแบบปิด (Closed Pod) ซึ่งไม่สามารถเติมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเองได้ จะต้องเปลี่ยนหัวพอดใหม่เมื่อน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหมด

หากต้องการบุหรี่ไฟฟ้าที่มีฟีลการสูบที่เข้มข้น ควรเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่มีหัวพอดที่มีค่าโอห์มต่ำ หรือถ้าหากต้องการบุหรี่ไฟฟ้าที่มีรสชาติของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าชัดเจน ควรเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่มีหัวพอดที่มีค่าความต้านทานสูง เป็นต้น นอกจากนี้ ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหัวพอดบุหรี่ไฟฟ้าแต่ละรุ่น เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละรุ่น และเลือกหัวพอดที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของหัวพอดบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท ที่มีค่าโอห์มที่แตกต่างกัน

 • หัวพอดบุหรี่ไฟฟ้าที่มีค่าโอห์มต่ำ เช่น Smok Nord 2 RPM Mesh Coil (0.4ohm), Relx Infinity 0.6ohm, Voopoo Vinci R Pod (0.8ohm)
 • หัวพอดบุหรี่ไฟฟ้าที่มีค่าความต้านทานสูง เช่น Smok Nord 2 RPM DC 0.8ohm (1.2ohm), Relx Infinity 1.0ohm, Voopoo Vinci N1 Pod (1.2ohm)

เป็นยังไงกันบ้างสำหรับความรู้ที่เรานำมาฝากวันนี้ แล้วถ้าคุณยังมีควาดที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท เลือกซื้อยังไงให้ถูกใจ? เลือก C9Shop สิ! เรามีบุหรี่ไฟฟ้าหลากหลายยี่ห้อ หลากหลายรุ่น ให้คุณเลือกสรรตามความต้องการ ที่สำคัญคือคุณภาพดี คุ้มค่า ปลอดภัย สั่งซื้อง่าย จัดส่งรวดเร็ว รับประกันทุกชิ้น