บุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 ซื้อที่ไหนดี

ในปัจจุบัน บุหรี่ไฟฟ้าได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงในการสูบบุหรี่มวนแบบดั้งเดิม บุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า หรือผู้ที่อยากเลิกบุหรี่ เนื่องจากราคาประหยัด เหมาะสำหรับผู้ที่งบน้อย

ในการเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่จะกล่าวต่อ เพื่อให้ได้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีคุณภาพดี และคุ้มค่ากับราคา 

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท มีดังนี้  

 1. ประเภทของบุหรี่ไฟฟ้า 

ประเภทของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท เนื่องจากประเภทของบุหรี่ไฟฟ้าจะส่งผลต่อการใช้งาน คุณสมบัติ และราคาของบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบันมีหลากหลายประเภท แบ่งออกได้เป็นประเภทหลักๆ ดังนี้

 • พอดบุหรี่ไฟฟ้า (Pod System) เป็นประเภทบุหรี่ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากใช้งานง่าย พกพาสะดวก และราคาไม่แพง
 • Modบุหรี่ไฟฟ้า (Mod) เป็นประเภทบุหรี่ไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่าพอดบุหรี่ไฟฟ้า มักใช้กับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคตินสูง
 • อะตอมบุหรี่ไฟฟ้า (Atomizer) เป็นประเภทบุหรี่ไฟฟ้าที่ประกอบไปด้วยตัวเครื่องและหัวอะตอม สามารถเลือกหัวอะตอมได้ตามความต้องการ

บุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทพอดบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องจากพอดบุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก และราคาไม่แพง เหมาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า หรือผู้ที่อยากเลิกบุหรี่ ทั้งนี้ในการเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท ควรพิจารณาประเภทของบุหรี่ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานของตนเอง ดังนี้

 • หากต้องการบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้งานง่าย พกพาสะดวก ราคาไม่แพง เหมาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า หรือผู้ที่อยากเลิกบุหรี่ ควรเลือกพอดบุหรี่ไฟฟ้า
 • หากต้องการบุหรี่ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟสูง เหมาะกับผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำ หรือต้องการฟีลการสูบที่เข้มข้น ควรเลือก Modบุหรี่ไฟฟ้า
 • หากต้องการบุหรี่ไฟฟ้าที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ ควรเลือกอะตอมบุหรี่ไฟฟ้า

นอกจากนี้ ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของบุหรี่ไฟฟ้าแต่ละประเภท เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละประเภท และเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด 

 1. ขนาดและน้ำหนัก 

ขนาดและน้ำหนักเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท เนื่องจากขนาดและน้ำหนักของบุหรี่ไฟฟ้าจะส่งผลต่อความสะดวกในการพกพาและใช้งาน โดยทั่วไปแล้วบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา พกพาสะดวก เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าประเภทพอดบุหรี่ไฟฟ้า เป็นประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มนี้

ทั้งนี้ในการเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท ควรพิจารณาขนาดและน้ำหนักของบุหรี่ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานของตนเอง ดังนี้

 • หากต้องการบุหรี่ไฟฟ้าที่พกพาสะดวก เหมาะกับผู้ที่ต้องเดินทางบ่อย หรือต้องการสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้ทุกที่ ควรเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
 • หากต้องการบุหรี่ไฟฟ้าที่มีฟีลการสูบที่เข้มข้น เหมาะกับผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำ ควรเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่มีขนาดและน้ำหนักปานกลาง

นอกจากนี้แล้ว ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและน้ำหนักของบุหรี่ไฟฟ้าแต่ละรุ่น เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละรุ่น และเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด และต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท ที่มีขนาดและน้ำหนักที่แตกต่างกัน

 • บุหรี่ไฟฟ้าพอดบุหรี่ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด เช่น Smok Nord 2, Relx Infinity, Voopoo Vinci
 • บุหรี่ไฟฟ้าพอดบุหรี่ไฟฟ้าขนาดกลาง เช่น Smok Novo 4, Voopoo Drag X, Geekvape Aegis Boost 

เลือกได้ตามใจชอบเลย หรือจะซื้อนอกเหนือจากที่แนะนำไปก็ย่อมได้เช่นกัน 

 1. แบตเตอรี่  

แบตเตอรี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท เนื่องจากแบตเตอรี่เป็นส่วนสำคัญในการจ่ายไฟให้กับบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้แล้วบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท ส่วนใหญ่จะมีแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง แบตเตอรี่จะมีหน่วยเป็น mAh (Milliampere-hour) ซึ่งบ่งบอกถึงปริมาณพลังงานที่แบตเตอรี่สามารถเก็บได้ 

รวมไปถึงในการเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท ควรพิจารณาความจุของแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับความต้องการและการใช้งานของตนเอง ดังนี้

 • หากต้องการบุหรี่ไฟฟ้าที่สามารถสูบได้นาน ควรเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ความจุสูง
 • หากต้องการบุหรี่ไฟฟ้าที่พกพาสะดวก ควรเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ความจุปานกลาง

นอกจากนี้ ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความจุของแบตเตอรี่บุหรี่ไฟฟ้าแต่ละรุ่น เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละรุ่น และเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท ที่มีแบตเตอรี่ความจุที่แตกต่างกัน

 • บุหรี่ไฟฟ้าพอดบุหรี่ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ความจุสูง เช่น Smok Nord 2 (1500mAh), Relx Infinity (1000mAh), Voopoo Vinci (1500mAh)
 • บุหรี่ไฟฟ้าพอดบุหรี่ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ความจุปานกลาง เช่น Smok Novo 4 (800mAh), Voopoo Drag X (1500mAh), Geekvape Aegis Boost (1500mAh)

ทั้งนี้ การเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท ควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น ประเภทของบุหรี่ไฟฟ้า ขนาดและน้ำหนัก หัวพอด และราคา เพื่อให้ได้บุหรี่ไฟฟ้าที่ตรงตามความต้องการและคุ้มค่ากับราคามากที่สุด เราก็มีข้อควรระวังในการเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาฝาก ก็คือควรเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าจากร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ได้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีคุณภาพดี และได้รับการรับประกันจากร้าน และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าก่อนเลือกซื้อ เพื่อให้เข้าใจถึงการใช้งานของบุหรี่ไฟฟ้า และความปลอดภัยในการใช้งาน

ทั้งนี้หากต้องการบุหรี่ไฟฟ้าที่คุ้มค่ากับราคา ควรเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ความจุปานกลาง มีขนาดและน้ำหนักที่พกพาสะดวก และใช้งานง่าย หรือถ้าหากต้องการบุหรี่ไฟฟ้าที่มีฟีลการสูบที่เข้มข้น ควรเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ความจุสูง และหัวพอดที่มีกำลังวัตต์สูง และหากว่าต้องการบุหรี่ไฟฟ้าที่มีดีไซน์สวยๆ ควรเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่มีดีไซน์ที่ชอบ 

 1. หัวพอด

หัวพอดเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาทแน่นอน เนื่องจากหัวพอดเป็นส่วนที่ใช้บรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า และส่งผลต่อฟีลการสูบและรสชาติของบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้บุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท ส่วนใหญ่จะใช้หัวพอดที่เป็นแบบปิด (Closed Pod) ซึ่งไม่สามารถเติมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเองได้ จะต้องเปลี่ยนหัวพอดใหม่เมื่อน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหมด

หากต้องการบุหรี่ไฟฟ้าที่มีฟีลการสูบที่เข้มข้น ควรเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่มีหัวพอดที่มีค่าโอห์มต่ำ หรือถ้าหากต้องการบุหรี่ไฟฟ้าที่มีรสชาติของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าชัดเจน ควรเลือกบุหรี่ไฟฟ้าที่มีหัวพอดที่มีค่าความต้านทานสูง เป็นต้น นอกจากนี้ ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหัวพอดบุหรี่ไฟฟ้าแต่ละรุ่น เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละรุ่น และเลือกหัวพอดที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของหัวพอดบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท ที่มีค่าโอห์มที่แตกต่างกัน

 • หัวพอดบุหรี่ไฟฟ้าที่มีค่าโอห์มต่ำ เช่น Smok Nord 2 RPM Mesh Coil (0.4ohm), Relx Infinity 0.6ohm, Voopoo Vinci R Pod (0.8ohm)
 • หัวพอดบุหรี่ไฟฟ้าที่มีค่าความต้านทานสูง เช่น Smok Nord 2 RPM DC 0.8ohm (1.2ohm), Relx Infinity 1.0ohm, Voopoo Vinci N1 Pod (1.2ohm)

เป็นยังไงกันบ้างสำหรับความรู้ที่เรานำมาฝากวันนี้ แล้วถ้าคุณยังมีควาดที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าราคาไม่เกิน 100 บาท เลือกซื้อยังไงให้ถูกใจ? เลือก C9Shop สิ! เรามีบุหรี่ไฟฟ้าหลากหลายยี่ห้อ หลากหลายรุ่น ให้คุณเลือกสรรตามความต้องการ ที่สำคัญคือคุณภาพดี คุ้มค่า ปลอดภัย สั่งซื้อง่าย จัดส่งรวดเร็ว รับประกันทุกชิ้น

By Myboss