บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบ ดีว่าบุหรี่มวน?

บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ใช้สูบไอระเหยจากน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าบุหรี่ธรรมดา ทั้งนี้บุหรี่ธรรมดาก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งและสารพิษอื่น ๆ มากมายจากการเผาไหม้ แต่บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบไม่มีการเผาไหม้ จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจ และโรคอื่นๆ

นอกจากนี้แล้ว บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบยังมีกลิ่นที่น้อยกว่าและไม่มีควันบุหรี่ จึงช่วยลดการระคายเคืองต่อผู้อื่น แต่อย่างไรก็ตาม บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบก็ยังมีความเสี่ยงต่อสุขภาพเช่นกัน ผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเลือกน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีส่วนผสมของนิโคตินที่เหมาะสม และควรสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง บทความนี้เลยจะเปรียบเทียบระหว่างบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบและบุหรี่ธรรมดา เน้นย้ำถึงประโยชน์ของบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบ และเสนอแนะแนวทางการบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 

หลากหลายประโยชน์ของบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบ  

ประโยชน์ของบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบมีหลายประการ ดังนี้ 

  1. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง 

บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบ (Pod Mod) ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ เพราะมีกลไกการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดกระบวนการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ธรรมดา จึงทำให้ผู้สูบได้รับสารที่เป็นอันตรายจากการเผาไหม้บางตัว เช่น น้ำมันดินหรือทาร์ (Tar) และคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ น้อยลง สำหรับสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่ธรรมดา ได้แก่

  • น้ำมันดินหรือทาร์ (Tar) เป็นสารระเหยที่เกิดจากการเผาไหม้ของใบยาสูบ ประกอบด้วยสารเคมีหลายชนิดที่เป็นสารก่อมะเร็ง เช่น เบนซีน (Benzene) อะคริโลไนไตรล์ (Acrylonitrile) และไนโตรซามีน (Nitrosamine)
  • คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide) เป็นก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง มีคุณสมบัติจับกับฮีโมโกลบินในเลือด ทำให้เลือดไม่สามารถนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างเต็มที่

บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบ ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่เป็นตัวให้ความร้อนแก่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจนกลายเป็นไอระเหย ซึ่งเมื่อสูดเข้าไปจะเข้าสู่ร่างกายทางหลอดลม น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารนิโคติน สารปรุงแต่งกลิ่น และสารปรุงแต่งรส โดยสารนิโคตินเป็นสารเสพติดที่ทำให้เกิดอาการอยากสูบบุหรี่ สารปรุงแต่งกลิ่นและสารปรุงแต่งรสมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ไอระเหยมีกลิ่นและรสที่ใกล้เคียงกับบุหรี่ธรรมดา 

  1. ช่วยลดการระคายเคืองทางเดินหายใจ 

บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบ ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่เป็นตัวให้ความร้อนแก่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจนกลายเป็นไอระเหย ซึ่งเมื่อสูดเข้าไปจะเข้าสู่ร่างกายทางหลอดลม น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่ประกอบด้วยสารนิโคติน สารปรุงแต่งกลิ่น และสารปรุงแต่งรส โดยสารนิโคตินเป็นสารเสพติดที่ทำให้เกิดอาการอยากสูบบุหรี่ สารปรุงแต่งกลิ่นและสารปรุงแต่งรสมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ไอระเหยมีกลิ่นและรสที่ใกล้เคียงกับบุหรี่ธรรมดา

เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบไม่ก่อให้เกิดกระบวนการเผาไหม้ จึงช่วยลดปริมาณสารระเหยที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ เช่น น้ำมันดินหรือทาร์ และคาร์บอนมอนอกไซด์ ลงได้ ทำให้ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบมีโอกาสน้อยที่จะมีอาการไอ ระคายเคืองคอ และหายใจลำบาก

นอกจากนี้ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าบางชนิดยังมีส่วนผสมของสารแอนติออกซิแดนต์ เช่น วิตามินอี ซิงค์ และซีลีเนียม ซึ่งอาจช่วยปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายจากสารอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของการอักเสบและระคายเคืองทางเดินหายใจได้ 

  1. ลดกลิ่นตัวและควันบุหรี่ได้ 

บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบช่วยลดกลิ่นตัวและควันบุหรี่ได้ คือลดปริมาณควันบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบมีระบบการทำงานที่แตกต่างจากบุหรี่แบบมวน โดยใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคติน สารแต่งกลิ่น และสารแต่งรส เป็นตัวขับเคลื่อนแทนกากบุหรี่ จึงทำให้ควันบุหรี่ไฟฟ้ามีปริมาณน้อยกว่าบุหรี่แบบมวนมาก เมื่อควันบุหรี่มีปริมาณน้อยลง ก็จะทำให้กลิ่นตัวและควันบุหรี่ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าลดลงตามไปด้วย

ทั้งนี้ยังใช้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีกลิ่นหอม น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีให้เลือกหลากหลายกลิ่น ทั้งกลิ่นผลไม้ กลิ่นขนม กลิ่นเครื่องดื่ม ฯลฯ การเลือกน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีกลิ่นหอมจะช่วยให้กลิ่นควันบุหรี่ไฟฟ้าลดลง เพราะกลิ่นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจะกลบกลิ่นบุหรี่ได้ และใช้อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าที่มีระบบกรองกลิ่น อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าบางรุ่นมีระบบกรองกลิ่นที่ช่วยดักจับกลิ่นควันบุหรี่ได้ ทำให้กลิ่นควันบุหรี่ลดลง เป็นต้น 

  1. ช่วยลดต้นทุนในการสูบบุหรี่  

บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบช่วยลดต้นทุนการสูบบุหรี่ได้ เพราะราคาบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบเริ่มต้นที่ประมาณ 500-1,000 บาท เมื่อเทียบกับบุหรี่แบบมวนที่มีราคาประมาณ 50-100 บาทต่อซอง บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบจึงมีต้นทุนที่ต่ำกว่ามาก ทั้งนี้บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบสามารถใช้งานได้นานกว่าบุหรี่แบบมวน โดยเฉลี่ยแล้วบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบสามารถใช้งานได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับบุหรี่แบบมวนที่มีปริมาณประมาณ 20 มวนต่อซอง บุหรี่แบบมวนจึงมีต้นทุนที่สูงกว่ามาก

รวมไปถึงน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีให้เลือกหลากหลายราคา โดยเฉลี่ยแล้วน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า 1 ขวด สามารถใช้ได้ประมาณ 30-50 มวน เมื่อเทียบกับบุหรี่แบบมวนที่มีปริมาณประมาณ 20 มวนต่อซอง น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจึงมีต้นทุนที่ต่ำกว่ามาก ดังนั้น บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบจึงช่วยลดต้นทุนการสูบบุหรี่ได้ประมาณ 30-50% เมื่อเทียบกับบุหรี่แบบมวน

นอกจากนี้แล้ว บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบยังมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่สามารถช่วยลดต้นทุนการสูบบุหรี่ได้ เช่น คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า คอยล์บุหรี่ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 สัปดาห์ เราสามารถซื้อคอยล์บุหรี่ไฟฟ้ามาเปลี่ยนเองได้ ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 100-200 บาทต่อเดือน และแบตเตอรี่บุหรี่ไฟฟ้า แบตเตอรี่บุหรี่ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานประมาณ 6-12 เดือน เราสามารถซื้อแบตเตอรี่บุหรี่ไฟฟ้ามาเปลี่ยนเองได้ ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 500-1,000 บาทต่อปี  

เลิกสูบบุหรี่มวน ด้วยบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบ ทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบ ปลอดภัยกว่าบุหรี่มวน  ไม่มีสารทาร์ สารพิษ สารก่อมะเร็ง กลิ่นไม่เหม็นรบกวนผู้อื่น  พกพาสะดวก ใช้งานง่าย C9Shop ผู้เชี่ยวชาญด้านบุหรี่ไฟฟ้า คัดสรรสินค้าคุณภาพ ให้คุณมั่นใจในความปลอดภัย สั่งซื้อเลยวันนี้ที่ C9Shop