หัวพอต relx ซื้อที่ไหน?

หัวพอต relx เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ทำให้คุณสามารถสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้ หัวพอตมีหน้าที่ในการเก็บน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและสร้างไอระเหย ทำให้คุณสามารถสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างเพลิดเพลิน แต่อย่างไรก็ตาม หัวพอตแต่ละแบบก็มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัสดุ ขนาดของรูลม ความเข้มข้นของนิโคติน และกลิ่นน้ำยา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อรสชาติของบุหรี่ไฟฟ้าที่คุณสูบ

ดังนั้น หากคุณต้องการให้บุหรี่ไฟฟ้าของคุณมีรสชาติที่อร่อยขึ้น การเลือกหัวพอตให้เหมาะสมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในบทความนี้ C9Shop จะอธิบายถึงปัจจัยต่างๆ ที่ควรพิจารณาในการเลือกหัวพอต relx เพื่อให้คุณสามารถเลือกหัวพอตที่เหมาะกับความต้องการและช่วยให้คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างอร่อยยิ่งขึ้น 

เลือกวัสดุของหัวพอต relx ให้เหมาะสม

วัสดุของหัวพอต relx ส่งผลต่อรสชาติของบุหรี่ไฟฟ้า 2 ประการหลักๆ ดังนี้

 • ความเข้มข้นของรสชาติ หัวพอตพลาสติกให้รสชาติที่เข้มข้นกว่าหัวพอตเซรามิก เนื่องจากพลาสติกเป็นวัสดุที่มีรูพรุนน้อย ทำให้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึมผ่านได้ยากกว่า ส่งผลให้ไอระเหยมีความเข้มข้นสูง
 • ความนุ่มนวลของรสชาติ หัวพอตเซรามิกให้รสชาติที่นุ่มนวลกว่าหัวพอตพลาสติก เนื่องจากเซรามิกเป็นวัสดุที่มีรูพรุนสูง ทำให้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึมผ่านได้ง่ายกว่า ส่งผลให้ไอระเหยมีความนุ่มนวลกว่า

หาเป็นหัวพอตพลาสติกจะเป็นวัสดุที่นิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากมีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย และใช้งานง่าย หัวพอตพลาสติกให้รสชาติที่เข้มข้นกว่าหัวพอตเซรามิก แต่มีอายุการใช้งานสั้นกว่า เนื่องจากพลาสติกเป็นวัสดุที่เปราะบางกว่าเซรามิก แต่ถ้าเป็นหัวพอตเซรามิกให้รสชาติที่นุ่มนวลกว่าหัวพอตพลาสติก แต่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า เนื่องจากเซรามิกเป็นวัสดุที่ทนทานกว่าพลาสติก หัวพอตเซรามิกมักใช้กับบุหรี่ไฟฟ้าระดับพรีเมียม เนื่องจากให้รสชาติที่นุ่มนวลและเข้มข้นกว่า

หากคุณต้องการรสชาติที่เข้มข้นกว่า ให้เลือกใช้หัวพอตพลาสติก แต่หากคุณต้องการรสชาติที่นุ่มนวลกว่า ให้เลือกใช้หัวพอตเซรามิก อย่างไรก็ตาม การเลือกวัสดุของหัวพอตเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นที่ส่งผลต่อรสชาติของบุหรี่ไฟฟ้า ปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ขนาดของรูลม ความเข้มข้นของนิโคติน และกลิ่นน้ำยา 

เลือกขนาดของรูลมหัวพอต Relx ให้เหมาะกับสไตล์การสูบของคุณ

การเลือกขนาดของรูลมให้เหมาะกับสไตล์การสูบของคุณ เป็นตัวแปรที่สำคัญที่ส่งผลต่อรสชาติของหัวพอต relx เป็นอย่างมาก โดยขนาดของรูลมจะส่งผลต่อปริมาณอากาศที่ไหลผ่านหัวพอต ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณนิโคติน ปริมาณควัน และรสชาติของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า หากใช้รูลมขนาดเล็ก จะทำให้อากาศไหลผ่านหัวพอตน้อยลง ส่งผลให้ปริมาณนิโคติน ปริมาณควัน และรสชาติของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเข้มข้นขึ้น เหมาะกับการสูบแบบปากต่อปากหรือ MTL (Mouth to Lung) ซึ่งเป็นการสูบแบบดั้งเดิมที่ให้รสชาติที่เข้มข้นกว่าการสูบแบบอื่น

แต่ถ้าหากใช้รูลมขนาดใหญ่ จะทำให้อากาศไหลผ่านหัวพอตมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณนิโคติน ปริมาณควัน และรสชาติของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอ่อนลง เหมาะกับการสูบแบบ DTL (Direct to Lung) ซึ่งเป็นการสูบแบบสูดเข้าปอดโดยตรงที่ให้ปริมาณควันเยอะกว่าการสูบแบบอื่น

ดังนั้น หากต้องการได้รสชาติของหัวพอต relx ที่เข้มข้น ควรใช้รูลมขนาดเล็ก แต่ถ้าต้องการได้ปริมาณควันเยอะ ควรใช้รูลมขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ขนาดของรูลมยังส่งผลต่อความนุ่มนวลของการสูบอีกด้วย โดยรูลมขนาดเล็กจะทำให้การสูบคล่องยากกว่ารูลมขนาดใหญ่ ส่งผลให้การสูบมีความนุ่มนวลกว่าดังนั้น หากต้องการการสูบที่นุ่มนวล ควรใช้รูลมขนาดเล็ก แต่ถ้าต้องการการสูบที่คล่องตัว ควรใช้รูลมขนาดใหญ่

โดยสรุปแล้ว การเลือกขนาดของรูลมให้เหมาะกับสไตล์การสูบของคุณ จะช่วยให้คุณได้รับรสชาติของหัวพอต relx ที่ดีที่สุด โดยควรเลือกรูลมให้สอดคล้องกับปริมาณนิโคติน ปริมาณควัน และสไตล์การสูบของคุณ 

เลือกความเข้มข้นของนิโคตินของหัวพอต  relx ที่เหมาะสม

ความเข้มข้นของนิโคตินส่งผลต่อรสชาติของหัวพอต relx 2 ประการหลักๆ ดังนี้

 • ความเข้มข้นของรสชาติ หัวพอตที่มีนิโคตินสูงจะให้รสชาติที่เข้มข้นกว่าหัวพอตที่มีนิโคตินต่ำ เนื่องจากนิโคตินเป็นสารที่ละลายได้ดีในไขมัน ส่งผลให้ไอระเหยมีความเข้มข้นสูง
 • ความนุ่มนวลของรสชาติ หัวพอตที่มีนิโคตินต่ำจะให้รสชาติที่นุ่มนวลกว่าหัวพอตที่มีนิโคตินสูง เนื่องจากนิโคตินเป็นสารที่ระคายเคืองคอ ส่งผลให้ไอระเหยมีความนุ่มนวลกว่า

ความเข้มข้นของนิโคตินที่ใช้กับบุหรี่ไฟฟ้ามีให้เลือกหลากหลาย โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

 • นิโคตินสูง : ระดับ 18-24 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เหมาะสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่จริงเป็นประจำ
 • นิโคตินปานกลาง : ระดับ 9-12 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เหมาะสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่จริงบ้างเป็นครั้งคราว
 • นิโคตินต่ำ : ระดับ 3-6 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้า

หากคุณต้องการรสชาติที่เข้มข้นกว่า ให้เลือกใช้หัวพอตที่มีนิโคตินสูง แต่หากคุณต้องการรสชาติที่นุ่มนวลกว่า ให้เลือกใช้หัวพอตที่มีนิโคตินต่ำ 

เลือกกลิ่นน้ำยาที่ชื่นชอบ ส่งผลต่อหัวพอต relx แน่นอน

การเลือกกลิ่นน้ำยาที่ชื่นชอบส่งผลต่อรสชาติของหัวพอต relx ดังนี้

 • กลิ่นของน้ำยา มีผลต่อรสชาติโดยตรง น้ำยาแต่ละกลิ่นจะมีส่วนผสมของสารเคมีที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งส่งผลต่อรสชาติที่ออกมา ตัวอย่างเช่น น้ำยากลิ่นผลไม้จะมีรสหวานอมเปรี้ยว น้ำยากลิ่นยาสูบจะมีรสขม น้ำยากลิ่นกาแฟจะมีรสขมเข้ม เป็นต้น
 • ความเข้มข้นของนิโคติน มีผลต่อรสชาติเช่นกัน น้ำยาที่มีนิโคตินเข้มข้นจะให้รสชาติที่ชัดกว่าน้ำยาที่มีนิโคตินต่ำ ตัวอย่างเช่น น้ำยาที่มีนิโคติน 5% จะให้รสชาติที่ชัดกว่าน้ำยาที่มีนิโคติน 3%
 • ระดับความเย็น มีผลต่อรสชาติเช่นกัน น้ำยาที่มีระดับความเย็นสูงจะให้รสชาติที่เย็นสดชื่นกว่าน้ำยาที่มีระดับความเย็นต่ำ ตัวอย่างเช่น น้ำยาที่มีระดับความเย็น 5 จะให้รสชาติที่เย็นกว่าน้ำยาที่มีระดับความเย็น 3

นอกจากนี้ การเลือกกลิ่นน้ำยาที่ชื่นชอบยังส่งผลต่อประสบการณ์การสูบโดยรวมอีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากผู้สูบชื่นชอบกลิ่นผลไม้ ก็จะรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายเมื่อสูบน้ำยากลิ่นผลไม้ หากผู้สูบชื่นชอบกลิ่นยาสูบ ก็จะรู้สึกเหมือนได้สูบบุหรี่มวนแบบเดิม เป็นต้น ดังนั้น จึงควรเลือกกลิ่นน้ำยาที่ชื่นชอบ เพื่อให้ได้รสชาติที่สมดุลและประสบการณ์การสูบที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

ตัวอย่างการเลือกกลิ่นน้ำยาที่ส่งผลต่อรสชาติของหัวพอต relx ดังนี้

 • ผู้สูบชื่นชอบกลิ่นผลไม้ ควรเลือกน้ำยากลิ่นผลไม้ที่มีระดับความเย็นปานกลางถึงสูง เพื่อให้ได้รสชาติที่หวานอมเปรี้ยวและเย็นสดชื่น เช่น กลิ่น Fresh Red (แตงโม), กลิ่น Grape (องุ่น), กลิ่น Blue Lychee (ลิ้นจี่น้ำเงิน)
 • ผู้สูบชื่นชอบกลิ่นยาสูบ ควรเลือกน้ำยากลิ่นยาสูบที่มีระดับความเย็นต่ำถึงปานกลาง เพื่อให้ได้รสชาติที่ขมเข้มและเข้มข้น เช่น กลิ่น Tobacco (ยาสูบ), กลิ่น Tobacco Mint (ยาสูบเย็น), กลิ่น Tobacco ICE (ยาสูบเย็นจัด)
 • ผู้สูบชื่นชอบกลิ่นกาแฟ ควรเลือกน้ำยากลิ่นกาแฟที่มีระดับความเย็นปานกลางถึงสูง เพื่อให้ได้รสชาติที่ขมเข้มและเย็นสดชื่น เช่น กลิ่น Coffee (กาแฟ), กลิ่น Coffee Mint (กาแฟเย็น), กลิ่น Coffee ICE (กาแฟเย็นจัด)

ทั้งนี้ การเลือกกลิ่นน้ำยาที่ชื่นชอบเป็นสิ่งสำคัญ แต่ควรคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ความเข้มข้นของนิโคติน ระดับความเย็น และงบประมาณ เป็นต้น เพื่อให้ได้รสชาติที่สมดุลและประสบการณ์การสูบที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด 

อยากสูบหัวพอต relx ให้อร่อยขึ้น 100% ต้องรู้คู่มือ 101 วิธีเลือกหัวพอตจาก C9Shop ติตต่อเราเลย  

By Myboss